top of page

Takk for at du meldte deg på!

Hold deg oppdatert med nye blogginnlegg!

Søk
 • Forfatterens bildeSherpa økonomi

Coronakrisen - hva gjør vi nå?

Oppdatert: 18. mar. 2020

Sherpa Økonomi har fulgt utviklingen den siste uken tett, og har som alle iverksatt tiltak for å unngå stopp i driften og bidra til spredning av viruset. Men tiltakene som myndighetene har iverksatt nå, hvor skoler og barnehager samt mange bedrifter må stoppe sin virksomhet,  medfører dramatisk endret hverdag både hjemme og i mange bedrifter. Særlig er SMB - bedrifter rammet som følge av disse tiltakene, som, vi foreløpig ikke vet hvor lenge vil vare. Nedenfor følger noen av tiltakene som myndighetene har initiert for å bøte på effektene av dette, men de har også varslet ytterligere tiltak i løpet av kort tid. For svært mange betyr stopp i virksomheten at utgiftene løper videre men inntektene uteblir.


Til slutt i dette innlegget kommer vi derfor med noen anbefalinger om hva man kan gjøre for å komme seg gjennom krisen, og kanskje også styrket ut på andre siden. Sherpa Økonomi vil i løpet av den nærmeste tiden ta kontakt med sine eksisterende kunder med forslag til utnyttelse av de tiltakene som myndighetene nå kommer med.


Tiltak fra myndighetene i anledning coronakrisen:

 • Reduksjon fra 15 til to dager dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering. Det vil føre til at bedrifter som opplever en midlertidig svikt i etterspørselen eller produksjonsforstyrrelser, kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering bidra til å unngå oppsigelser. Tiltaket vil være midlertidig.

 • Oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere. Tiltaket vil være midlertidig.

 • Redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 pst. til 40 pst. for rett til dagpenger under permittering. Tiltaket vil være midlertidig.

 • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i 2020, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det vil hjelpe Foreløpig utgave 12 bedrifter som i dag er rammet av at inntekter bortfaller, for eksempel i reiseliv. Det kan bidra til at bankene blir mer villige til å gi bedriftene lån i en overgangsperiode.

 • Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Formuesskatten er en skatt som må betales av eiere selv om bedriften går med underskudd. Da vil bedrifter med underskudd kunne slippe å betale utbytte til eiere med sikte på å dekke eieres formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddsskatt.

 • Norges Bank har gjennom et ekstraordinært rentemøte besluttet å senke styringsrenten med 0,5%. Videre har de iverksatt stimulanser av rentemarkedet for å at likviditeten ikke skal tørke opp for bankene i en tid med mye usikkerhet.

 • Finansdepartementet har på bakgrunn av initiaitv fra Norges Bank vedtatt redusere den motsykliske kapitalbufferen slik at banker kan gi flere mer i lån til norske bedrifter slik at de kommer seg gjennom krisen.

 • Finanstilsynet har vedtatt lettelser i IRB-krav som ellers kunne medført økte krav til kapital i norske banker.

 • I lys av tiltakene som involverer norske banker ber myndighetene om at disse ikke går til utbytter eller økte bonuser for ansatte.

 • Ytterligere tiltak vurderer løpende, blant annet lettelser i innbetaling av arbeidsgiveravgiften.


Tiltak Sherpa Økonomi anbefaler:

 • Få oversikt over likviditeten i bedriften din.

 • Opprett dialog med bankforbindelsen din.

 • Vurder permittering av samtlige ansatte, evt behold kun de som er ytterst nødvendige.

 • Ikke betal forskuddsskatt til staten.

 • Opprett dialog med Innovasjon Norge om mulige ordninger bedriften kan delta i.

241 visninger0 kommentarer
bottom of page